Dodatkowa kasa na sport w mieście. Tym razem dla drużyn seniorskich

Inne 02 sierpnia 2022 4 Komentarze

Miasto Ostrołęka ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu. Do wzięcia jest 100 tysięcy złotych.

Przeznaczone środki mają pomóc w osiągnięciu celów, którymi są: poprawa warunków do uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; poprawa kondycji fizycznej mieszkańców miasta poprzez treningi oraz aktywny udział w wydarzeniach sportowych; osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; promocja sportu i aktywnego stylu życia; umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Miasta Ostrołęki.

Nabór wniosków ogłoszony zostaje na dofinansowanie zadań w zakresie: Wsparcia szkolenia sportowego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym drużyn seniorskich. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań: 100 000,00 zł.

Zadania mogą być realizowane w terminie od 15 sierpnia do 16 grudnia 2022 roku.

Dotację celową z budżetu miasta może otrzymać klub sportowy, niezaliczany do sektora finansów publicznych, który działa na obszarze Miasta Ostrołęki, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, a także nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Dotacja może być przeznaczona na: realizację programów szkolenia sportowego; zakup sprzętu sportowego; pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach; pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego lub sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

- Środki z dotacji powinny wpływać na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub - informuje Urząd Miasta.

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane: transfery zawodników z innych klubów sportowych; zapłata kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika; zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; koszty, które klub sportowy poniósł na realizację zadań nie ujętych we wniosku o przyznanie dotacji oraz koszty, które powstały przed zawarciem umowy udzielenie dotacji.

Wnioski należy złożyć w postaci papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrołęki, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2022 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki)

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Komentarze

...
03:18, 03 sierpnia 2022

K

Większości tej kasy powinno iść na piłkę ręczną wiadomo z jakiej przyczyny.....najwyższy poziom rozgrywkowy w Ostrołęce.  

ocena: 0%         zgłoś
...
05:31, 03 sierpnia 2022

Do K

Jaki wniosek ( merytoryczny czy nie ) taka kasa .  

ocena: -         zgłoś
...
10:16, 03 sierpnia 2022

hipokryzja

przecież wiadomo, po co i dla kogo to ogłoszone, żeby obejść i dać z innej puli.
Obstawiam, że dla Trójki i Narwi

ocena: 0%         zgłoś
...
12:57, 03 sierpnia 2022

Do wyżej

Masz rację....ale najwięcej powinna dostać trójka  

ocena: 0%         zgłoś

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.