Ile kosztuje kultura fizyczna? Sprawdzamy wydatki za 2017 rok

Inne 05 kwietnia 2018 2 Komentarze

Prezydent Ostrołęki opublikował sprawozdanie budżetowe za 2017 rok, a to doskonała okazja do przyjrzenia się działaniom miasta w poszczególnych sferach jego funkcjonowania. Zaczynamy od kultury fizycznej i sprawdzenia, jakie wydatki zostały poniesione w tym zakresie w ubiegłym roku.Plan zakładał, że budżet miasta na kulturę fizyczną wynosił będzie 9.091.978 złotych, z kolei wykonano go w kwocie 8.923.793,52 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 98,15%. Lwią część budżetu stanowiły pieniądze na zadania bieżące (ponad 7 mln zł), z kolei na inwestycje przeznaczono ponad 1,7 mln zł. Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej wyniosły ponad 4 mln zł, z czego ponad 2,5 mln przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Pełen raport przedstawiamy poniżej. W najbliższych dniach w serwisie eOstroleka.pl przedstawiać będziemy kolejne raporty budżetowe za ubiegły rok.

KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki na kulturę fizyczną, dotyczyły:

1) zadań inwestycyjnych, sfinansowanych na kwotę – 1.766.449,40 zł, tj. 93,22% planu 1.895.000 zł;
2) zadań bieżących, na kwotę – 7.157.344,12 zł (99,45% planu 7.196.978 zł), obejmującą:
a) instytucje kultury fizycznej (rozdział (92604), kwota – 1.650.000 zł, tj. 100 % planu wydatków bieżących (1.650.000 zł); Przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - Park Wodny,
b) pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92695), kwota – 5.507.344,12 zł (tj. 99,29 % planu 5.546.978 zł), z której sfinansowano:

- dotację dla klubów sportowych – 1.313.278,53 zł – 99,99% planu 1.313.300 zł,

- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – 169.245,14 zł (96,16% planu 176.000 zł), obejmującą: stypendia sportowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – 57.850,00 zł, umowy o dzieło w związku z organizacją uroczystego otwarcia nowo wyremontowanych kortów tenisowych – 7.020 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 54.352,14 zł (nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych rozgrywanych w Ostrołęce, zakup sprzętu sportowego dla ostrołęckich sportowców, siatka asekuracyjna do rzutni młotem i dyskiem na stadion miejski, artykuły niezbędne do zorganizowania XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, urządzenia do ćwiczeń świeżym powietrzu), zakup usług pozostałych – 47.634,73 zł (w tym usług zakupionych na: organizację imprez sportowych na terenie miasta oraz imprez z udziałem ostrołęckich sportowców w imprezach lub obozach sportowych na terenie kraju, badania lekarskie zawodników ostrołęckich klubów, udział drużyny Urzędu Miasta w XXI Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, usługi związane z organizacją w Ostrołęce XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu), różne opłaty i składki, poniesione w związku z zakupem licencji i udziałem ostrołęckich sportowców w rozgrywkach sportowych – 2.388,27 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę łączną – 4.024.820,45 zł (99,19% planu 4.057.678 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, pranie odzieży, woda, herbata) – 15.964,57 zł, nagrody dla uczestników biorących udział w Półmaratonie Kurpiowskim – 21.975 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.558.675,16 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 104.897,49 zł (umowy zlecenia zawarte z trenerami, sędziami sportowymi, pielęgniarkami, osobami obsługującymi targowiska miejskie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 45.027,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, paliwo, części zamienne do urządzeń sportowych, materiały do utrzymania obiektów sportowych oraz terenów zielonych przy obiektach, nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w organizowanych przez jednostkę turniejach sportowych, materiały do wykonania remontu budynku przy ul. Hallera 10, wyposażenie biurowe wyremontowanego budynku) – 338.330,52 zł, zakup energii – 376.723,13 zł, zakup usług pozostałych – 220.763,07 zł (badania techniczne pojazdów, usługi prawnicze, informatyczne, serwisowe, transportowe, monitorowanie obiektu, zabezpieczenie medyczne imprez, obsługa pomiaru czasu w Półmaratonie Kurpiowskim) oraz pozostałe wydatki, w kwocie – 342.464,32 zł (wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty na rzecz ZAIKS, opłaty członkowskie do Polskiego Stowarzyszenia Biegów, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata środowiskowa oraz na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Komentarze

...
13:43, 05 kwietnia 2018

Gość

Strasznie dużo na wynagrodzenia :O

ocena: -         zgłoś
...
17:22, 05 kwietnia 2018

@@

Nie mogę znależć kosztów używania pojazdów służbowych do celów prywatnych.Kto w tej firmie tak dużo zarabia?  

ocena: -         zgłoś

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.