Korona poszukuje kandydatów na trenera!

Piłka nożna 12 kwietnia 2016 Komentarzy

Wszystko wskazuje na to, że czas Michała Robaszkiewicza na stanowisku trenera Korony Ostrołęka dobiega końca. Po słabym początku rundy wiosennej, zarząd ostrołęckiego klubu zdecydował się ogłosić konkurs na trenera pierwszego zespołu.Nowy trener ma objąć drużynę od 1 maja, czyli przed 23. kolejką ligi okręgowej ciechanowsko-ostrołęckiej. Zadaniem nowo wybranego szkoleniowca będzie poprowadzenie zespołu w ostatnich ośmiu kolejkach sezonu 2015/16. Obecnie Korona traci do miejsca barażowego aż dwanaście punktów (do lidera dwadzieścia) i jej szanse na awans do IV ligi spadły do minimum. Wydaje się więc, że zarząd chce umożliwić nowemu trenerowi odpowiednią selekcję zawodników już na sezon 2016/17.

Oferty w zamkniętych kopertach adresowane na OTS „Korona” Ostrołęka ul. Partyzantów 3, 07-401 Ostrołęka (zawierające dodatkowo opis „Konkurs na trenera”), należy składać w biurze OTS lub drogą pocztową w terminie do 20 kwietnia 2016 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu oferty do biura klubu). Oferty można składać również pocztą elektroniczną na adres: kontakt@koronaostroleka.pl .

Do ofert należy dołączyć CV zawierające:
1. Dane osobowe: imię i nazwisko, rok i miejsce urodzenia, płeć, dokładny adres zamieszkania, kontakt – telefon, adres e-mail.
2. Wykształcenie: szkoła średnia, studia, studia podyplomowe.
3. Kursy, szkolenia oraz uprawnienia wymagane w pracy trenera lub instruktora piłki nożnej zgodne z przepisami PZPN (minimum UEFA B) dla tej klasy rozgrywkowej.
4. Doświadczenie zawodowe, w tym szczególnie na stanowisku trenera lub instruktora piłki nożnej.
5. Osiągnięcia sportowe w pracy trenerskiej.
6. Umiejętności, m. in. pracy na komputerze, korzystanie z Internetu oraz prowadzenie stron www, obsługi poczty elektronicznej, inne.
7. Zainteresowania.
8. Klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Oferty powinny zawierać propozycję formy zatrudnienia – współpracy (umowa o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza), aktualny stan zatrudnienia oraz oczekiwania płacowe kandydata na trenera. Otwarcie ofert przez Zarząd nastąpi w dniu 21 kwietnia 2016 r. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie złożonych ofert i CV do rozmów z Zarządem klubu zostaną poproszeni o przedłożenie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ofercie i CV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2016 r. Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Czytaj również:

Artykuł archiwalny, brak możliwożci komentowania.