Tak będą przyznawane dotacje na sport? Jest projekt uchwały i konsultacje

Inne 15 marca 2022 1 Komentarz

Prezydent Ostrołęki wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Ostrołęce. Konsultacje dotyczą projektu, który ma dopiero trafić pod obrady rady miasta. Jasno sprecyzowano tam warunki otrzymywania miejskich dotacji, sposób ich rozliczania oraz wydawania pieniędzy. Na temat projektu uchwały mogą wypowiedzieć się sportowcy.

W proponowanej uchwale czytamy, że dotację z budżetu miasta może otrzymać klub sportowy, który działa na obszarze Miasta Ostrołęki, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, a także nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego i może być przeznaczona na:
 • realizację programów szkolenia sportowego;
 • zakup sprzętu sportowego;
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
 • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
W uchwale zapisano, że kwota dofinansowania w ramach przyznanej dotacji nie może przekroczyć 80% wydatków ogółem, a wkład własny, w tym wkład z innych źródeł publicznych nie może zostać pokryty ze środków budżetu Miasta Ostrołęki przyznanych w innej formie.
 
Dotacja na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu może być przyznana przez Prezydenta Miasta Ostrołęki na pisemny wniosek klubu sportowego. Przy ocenie ofert bierze się pod uwagę:
 • znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu w Mieście Ostrołęce;
 • wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;
 • przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia;
 • ocenę możliwości realizacji zadania przez klub sportowy;
 • doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;
 • dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

Podmiot, któremu przyznano dotację, będzie musiał przedstawić sprawozdanie z realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania. Sprawozdanie powinno zawierać: informację o przebiegu realizacji zadania; szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys przedstawiony we wniosku; inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania. Do sprawozdania należy dołączyć zestawienie wszystkich dokumentów oraz kserokopię dokumentów i faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków.

Trwają konsultacje

Konsultacje trwają w dniach od 11 do 18 marca 2022 r. Podmioty, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren Miasta Ostrołęki, mogą składać opinie i uwagi na piśmie w Urzędzie Miasta Ostrołęki (pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Czytaj również:

Komentarze

...
23:14, 15 marca 2022

Gość

Calkiem madrze  

ocena: 100%         zgłoś

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.