zdjecie 8196
zdjecie 8196

Wielka kasa dla sportowców w Ostrołęce i powiecie

Inne 25 grudnia 2016 0 Komentarzy

Miasto Ostrołęka i powiat ostrołęcki ogłaszają konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu kultury fizycznej. Kluby sportowe mogą już wypełniać wnioski, a do wzięcia jest naprawdę spora kasa.

Miasto Ostrołęka i powiat ostrołęcki ogłaszają konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu kultury fizycznej. Kluby sportowe mogą już wypełniać wnioski, a do wzięcia jest naprawdę spora kasa.

Miasto Ostrołęka na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych przeznaczy 1,3 mln zł, czyli kwotę dokładnie taką samą jak w roku ubiegłym. Na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych Urząd Miasta wyda 75 tysięcy zł, a na wspieranie ostrołęckich sportowców w przygotowania do zawodów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz obsługę współzawodnictwa sportowego Igrzysk Młodzieży Szkolnej - 25 tysięcy zł.

Ofertę należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. do godz. 16.00, a wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Miasta Ostrołęki, 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2017 r. do godz. 16.00.

Powiat ostrołęcki również przyłącza się do finansowego wspierania kultury fizycznej. Kluby sportowe z powiatu także mogą składać już swoje oferty. Do wzięcia jest 70 tysięcy złotych, a priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące rozwoju imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych; rozwoju zawodów sportowo-rekreacyjnych, w tym rozwoju systemu rozgrywek szkolnych na zasadach współzawodnictwa sportowego poprzez organizację zawodów sportowych dla szkól, w tym powiatowych; rozwoju różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży; propagowania i utrwalania masowej kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, w tym dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych oraz rozwoju sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

Zadania określone przez powiat mogą być realizowane m.in. przez organizację zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży; organizację zawodów sportowo-rekreacyjnych, w szczególności realizację systemu rozgrywek na zasadach współzawodnictwa sportowego szkół czy klubów sportowych, w tym powiatowych i przygotowanie do udziału w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowo-rekreacyjnych, wynikających z systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Oferty wypełnione pismem maszynowym wraz z załącznikami należy złożyć  do dnia 16. 01. 2017 r. do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 5, II piętro p. 35 bądź przekazać pocztą na wskazany wyżej adres. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Starostwa lub data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną. Druk oferty znaleźć można na stronie internetowej powiatostrolecki.pl.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Czytaj również:

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.