Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu

Inne 07 stycznia 2022 0 Komentarzy

W środę 5 stycznia Prezydent Miasta Ostrołęki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferty składać można elektronicznie za poocą platformy internetowej Witkac do 26 stycznia br. do godz. 16.00.

fot. eOstroleka.pl

W tym roku, urząd zdecydował o przeznaczeniu 1.000.000,00 zł na szkolenie dzieci i młodzieży, 650.000,00 zł na szkolenie drużyn seniorskich oraz 150.000,00 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Łączna pula środków została zwiększona o 300.000,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Zadania mogą być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, jednak wszystkie koszty powstałe przed datą podpisania umowy, a mieszczące się w terminie realizacji zadania publicznego, mogą być pokryte wyłącznie ze środków własnych Oferenta. W złożonej ofercie należy przedstawić wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz źródła finansowania, w tym świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego (jeśli występują) oraz środki finansowe z innych źródeł publicznych (jeśli występują).

W ofercie obligatoryjne jest zamieszczenie informacji o planowanych rezultatach realizacji zadania publicznego (np. liczba uczestników, liczba treningów, liczba zaplanowanych wydarzeń), planowanym poziomie ich osiągnięcia wyrażonym w liczbach oraz sposobie monitorowania osiągnięcia rezultatu (np. lista zawodników, protokół zawodów, statystyki z mediów społecznościowych).

Urzędnicy rekomendują opisanie w syntetyczny sposób składanej oferty na realizację zadania publicznego, w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, z późń. zm.).

W ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu, organizacje pozarządowe, które nie biorą udziału w konkursie mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do komisji oceniającej oferty. Zasady zgłaszania określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Program współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.


Wybór ofert nastąpi w terminie do 7 marca 2022 roku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Referacie Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ostrołęki (pl. gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka; e-mail: ngo@um.ostroleka.pl).

Pełną treść ogłoszenia znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki.Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Czytaj również:

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.